Svaren på de vanligaste frågorna

1 Varför ligger snön kvar på gatorna på morgonen?
2 Varför ligger snön kvar på gång- och cykelbanor?
3 Måste ni använda salt och grovt grus?
4 Varför lämnas snövallarna kvar?
5 Vilket ansvar har fastighetsägare?
6 Varför har ni videokameror i snöröjningsfordornen?
Se upp, det lutar! På de avsnitt av gång- och cykelbanor där vägen lutar mycket kan det av olika anledningar vara svårare att bekämpa halkan. Exempel på sådana platser är passager ner i gång- och cykeltunnlar. Se upp lite extra här!

Var rädd om dig i trafiken

Vinterväglaget är alltid mer opålitligt och kräver lite extra oavsett om du går, cyklar eller åker bil.

  • Se till att du har bra däck på bil och cykel.
  • Använd skor med bra mönster i sulan, och ha gärna halkbroddar i beredskap för riktigt halkiga dagar.
  • Planera så att du har ordentliga marginaler i tid. Det är aldrig en bra idé att ha bråttom i vintertrafiken.

Förlåt om vi störde din sömn

Emellanåt måste plogarna jobba nattetid. Det beror på att vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för ett bra flyt i morgontrafiken. Snöar det under natten måste vi också börja röja bort snön under natten. Snöröjningen blir dessutom effektivare nattetid då det inte är någon annan trafik.

110

engagerade

65

fordon

105

totala mil

Det här är Snöröjarna

Snöröjningen är en stor organisation, där totalt 100 personer engageras i arbetet via våra entreprenörer. Med kommunens driftingenjörer och medarbetarna i vår kundtjänst blir det 10 till. Vid behov bistår även kommunens säkerhetsavdelning med personal.

Linköpings snöröjare har tillgång till totalt 65 fordon, som tillsammans ordnar med framkomligheten på 50 mil bilväg och 55 mil gång- och cykelbana. Vid ihållande snöfall är de igång i stort sett dygnet runt.

Vår plan – i korthet

Alla gator, gång- och cykelbanor i kommunen snö- och halkbekämpas enligt ett fast schema.

Huvudleder för bil, vältrafikerade gång- och cykelbanor samt kollektivtrafikstråk är prioriterade i arbetet.

Gatorna i de centrala delarna av staden, och de stora huvudstråken, börjar plogas när snötäcket är 3 centimeter. För andra vägar gäller 5 eller 7 centimeter.

De gång- och cykelbanor som används mest sopas och saltas redan när det har snöat 1 centimeter. Övriga plogas och grusas när snön är 3 centimeter djup.